SLO
 

University

print

General information:

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UNIVERSITY OF PRIMORSKA 
Titov trg 4
6000 Koper
Slovenia
Tel: +386 5 6117553
Fax: +386 5 6227530
e-mail: info@upr.si


Key University Officers:

Rector: Prof. Dragan Marušič, PhD
Vice Rector for Education: Assoc. Prof. Sonja Rutar, PhD
Vice Rector for Science and Research: Prof. Štefko Miklavič, PhD
Vice Rector for Internationalization: Assoc. Prof. Boris Kavur, PhD
Vice Rector for Economics and Finance: Prof. Rok Strašek, PhD


 

Secretary General: mag. Mojca Kleva Kekuš 


University Bodies:

 • Rector
 • Senate
 • Management Board
 • Student Council

 

Members:
The University of Primorska is comprised of nine members: six faculties, the research institute, student residences, the university library, and two associated members:

 • FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE 
  FACULTY OF HUMANITIES 
  Titov trg 5, 6000 Koper
  Tel: +386 5 663 77 40
  Fax: +386 5 663 77 42
  e-mail: info@fhs.upr.si
  website: www.fhs.upr.si
  Dean: Prof. Irena Lazar, PhD

 

 • FAKULTETA ZA MANAGEMENT 
  FACULTY OF MANAGEMENT 
  Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper
  Tel.: +386 5 610 20 00
  Fax: +386 5 610 20 15
  website: www.fm-kp.si
  e-mail: info@fm-kp.si
  Dean: Prof. Matjaž Novak, PhD

 

 • FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN
  INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
  FACULTY OF MATHEMATICS, NATURAL SCIENCES
  AND INFORMATION TECHNOLOGIES

  Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper
  Tel.: +386 5 611 75 70
  Fax: +386 5 611 75 71
  website: www.famnit.upr.si
  e-mail: info@famnit.upr.si
  Dean: Prof. Klavdija Kutnar, PhD

 

 • PEDAGOŠKA FAKULTETA 
  FACULTY OF EDUCATION 
  Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper
  Tel.: +386 5 663 12 60
  Fax: +386 5 663 12 68
  website: www.pef.upr.si
  e-mail: info@pef.upr.si
  Dean: Prof. Mara Cotič, PhD

 

 • FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA
  FACULTY OF TOURISM STUDIES - TURISTICA
  Obala 11a, 6320 Portorož
  Tel.: +386 5 617 70 21
  Fax: +386 5 617 70 20
  website: www.turistica.upr.si
  e-mail: info@turistica.upr.si
  Dean: Assoc. Prof. Janez Mekinc, PhD

 

 • FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 
  FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
  Polje 42,6310 Izola
  Tel.: +386 5 662 64 60
  Fax: +386 5 662 64 80
  website: www.fvz.upr.si
  e-mail: info@fvz.upr.si
  Dean: Assoc. Prof. Nejc Šarabon, PhD

 

 • INŠTITUT ANDREJ MARUŠIČ
 • INSTITUTE ANDREJ MARUŠIČ
  Muzejski trg 2, 6000 Koper
  Tel.: +386 5 611 75 91
  Fax: +386 5 611 75 92
  website: www.iam.upr.si
  e-mail: info@iam.upr.si
  Director: Assoc. Prof. Vito Vitrih, PhD

 

 

 

 • Pridružena članica FAKULTETA ZA DIZAJN, Ljubljana
  Associated member FACULTY OF DESIGN
  Vojkova 63, 1000 Ljubljana
  Tel.: +386 5 923 50 00
  Fax: +386 5 923 50 12
  website: http://www.vsd.si/
  e-mail: dekanat@vsd.si 
  Dean: Prof. Nada Rožmanec Matičič

 

 • Pridružena članica ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA, Valdoltra
  Associated member VALDOLTRA ORTHOPAEDIC HOSPITAL
  Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran
  Tel.: +386 5 669 6237
  Fax: +386 5 652 7185
  website: http://www.ob-valdoltra.si
  e-mail: valdoltra@ob-valdoltra.si
  Director: Radoslav Marčan, Dr. med., spec. ortoped