Dodatni razpis programa Erasmus+ za praktično usposabljanje študentov v študijskem letu 2018/19 (Erasmus+ KA103 pogodbeno leto 2017)