Sprejet sklep o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora UP