V Trstu in Kopru potekalo srečanje na temo kritičnega preučevanja dediščine znotraj T4EU