SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024