Sofinanciranje doktorskega študija v študijskem letu 2022/2023