Povabilo k vključitvi v evidenco strokovnjakov vseživljenjskega učenja na Univerzi na Primorskem