Načrt pripravljenosti in ukrepov za delovanje v kriznih razmerah