1. septembra se izteče rok za prijavo na razpis za zasebnike, ki oddajajo ležišča v najem študentom