POSLOVIL SE JE MAESTRO ANTON NANUT, ČASTNI DOKTOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM