Strokovnjaki InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem pozivajo drżavo, da zaradi potresne varnosti korenito spremeni način gradnje novih in obnove obstoječih stavb