Akademski ustanovi ZRC SAZU in UP sta okrepili medsebojno sodelovanje