Aktivnosti ŠOUP-a ob pričetku študijskega leta 2009/10