"ASEM-DUO Fellowship Programme" - sofinanciranje študentskih izmenjav s Korejo