Člani Sveta zaupnikov in lokalna skupnost podprla poziv Univerze na Primorskem za odpravo njene podfinanciranosti