Dan spoznavanja kitajske kulture in običajev v Piranu je navdušil