Delegacija Univerze na Primorskem obiskala Univerzitet Istočno Sarajevo - Rektor UP nastopil na 6. Matematični konferenci Republike Srbske kot plenarni predavatelj