Dodiplomski študij – tretji prijavni rok od 1. do 5. oktobra 2011