Dr. Petruša Miholič prejemnica nagrade Kalanovega sklada za leto 2019