Drago Papler, doktorski študent na UP FM, prejel posebno priznanje