Inaugarcijski predavanji rednih profesorjev dr. Štefana Bojneca in dr. Rada Pišota