Inšpektor za delo izdal sklep o ustavitvi postopkov na UP