Inštitut za kineziološke raziskave Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem predstavil čezmejni projekt PANGeA