Investicije UP v kampusu lzola in kampusu Koper z vso paro naprej