Iz Portoroža: "Organizacija in upravljanje sodobne univerze"