Izjava Rektorske konference Republike Slovenije v zvezi z dokončanjem študija na predbolonjskih študijskih programih