Izr. prof. dr. Tini Štemberger priznanje za izjemne dosežke Pedagoškega inštituta in Slovenskega društva raziskovalcev na področju edukacije