Javna tribuna "Posvet o noveli ZVIS" dobro obiskana