Javni razpis za dodelitev štipendij nadarjenim študentom za študijsko leto 2010/2011