Javni razpis za zbiranje ponudb za nakup prostorov, primernih za študentske bivalne zmogljivosti na območju mesta Koper