Kar šest Prometejev znanosti zaposlenim na Univerzi na Primorskem za odličnost v komuniciranju znanosti