Ključi Študentskega doma v koprskih Prisojah predani UP