Kolokvij dr. Tomaža Pisanskega: »Variacije na temo upodobitve grafov«