Kuzmanič, Nahtigal, Svetlič in Štrbenc: "Možnosti politike danes"