Med letošnjimi 48 prejemniki »TRN-ov« iz petih evropskih držav tudi »špici« z Univerze na Primorskem