Med letošnjimi dobitniki nagrad RS na področju šolstva za leto 2013 nekdanja rektorica UP, prof. dr. Lucija Čok, in dekanja UP PEF, prof. dr. Mara Cotič