Med prvimi v Sloveniji pri povezovanju izvajanja raziskovalne, študijske in obštudijskih dejavnosti