Mednarodna konferenca o uporabi in modifikaciji lesa v okviru Akcije COST 1407 na UP