Mednarodni simpozij ob 30. obletnici samostojne Slovenije