MESTA KOT SREDIŠČA TURISTIČNIH MOBILNOSTI: ZMANJŠEVANJE DRUŽBENE IZKLJUČENOSTI S POMOČJO »PAMETNEGA« VKLJUČEVANJA PREBIVALCEV