Na Univerzi na Primorskem bo v drugem prijavnem roku še prostih mest za vpis v redni in izredni dodiplomski študij