Na Univerzi na Primorskem je potekalo ocenjevanje za podaljšanje akreditacije