Na Univerzi na Primorskem poteka redno usposabljanje tutorjev, ki pomagajo novim domačim in tujim študentom