Na Univerzi na Primorskem smo na izmenjavo sprejeli še 80 tujih študentov