Na Univerzi na Primorskem veselo vstopili v novo študijsko leto