Na Univerzo na Primorskem se je ponovno prijavilo več kandidatov, kot je bilo razpisanih mest