Nagrade in priznanja Univerze na Primorskem za leto 2020