Nagrajeno kakovostno delo dr. Jurke Lepičnik Vodopivec