Nobelovec, prof. Sir Harold Kroto, si je ogledal Postojnsko jamo