Nov študijski program s področja umetnosti na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem